TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Katedra za opštu elektrotehniku

TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA

Izlaganje temeljnih znanja teorije elektčnih kola sa gledišta inženjera i istraživača elektrotehnike.
Stvaranje osnova za analizu modela elektotehničkih sistema i naprava formuliasnih posredstvom električnih kola.
Izgradnja osnovnih znanja analogne obrade signala pomoću električnih kola.

Osnovna literatura:

Ocenjivanje:

Nastavnici:

Primer ispitnih rokova i kolokvijuma:


SRODNI PREDMETI

PRAKTIKUM IZ RAČUNARSKE ANALIZE KOLA

  • Praktikum iz računarske analize kola - Odsek za energetiku
  • Praktikum iz računarske analize kola - Odsek za fizičku elektroniku, Odsek za signale i sisteme
  • PROJEKTOVANJE MIKROTALASNIH FILTARA (MASTER STUDIJE)

  • Projektovanje mikrotalasnih filtara - Modul za mikrotalasnu tehniku, Modul za elektroniku
  • RF I MIKROTALASNI FILTRI (DOKTORSKE STUDIJE)


    SMER ZA MIKROTALASNU TEHNIKU I OSTALI PREDMETI KATEDRE ZA OPŠTU ELEKTROTEHNIKU


    Povratak na vrh stranice